torsdag 13 december 2012

Skogsbruket sätter mål för minskade betesskador


Nu har skogsnäringen enats om  ett mål på betesskador.  Bakom de nya målen står Skogsindustrierna och Bergvik Skog samt LRF Skogsägarna och Sveaskog. Målet innebär att minst 7 av 10 tallar ska växa upp oskadda. Det ger utrymme för vilt i våra skogar samtidigt som värdefull skogsproduktion säkras!
För att vi skogsägare ska våga plantera tall känns detta väldigt skönt må jag säga.
I tidningen "Skogen" ( 12 december 2012) under Nyheter kan man läsa:
" Samhällets övergripande mål med klövviltförvaltningen är att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången. För skogsbruket betyder det att man i hela Sverige ska kunna föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag, utan att behöva stängsla in skogen, säger skogsdirektör Mårten Larsson, Skogsindustrierna."
Skogsnäringen har nu enats om ett mål som innebär att minst 70 % av tallstammarna vara oskadade av viltbete när de blivit så höga, 5 meter, att de vuxit ur viltskadefarlig höjd."
Du som vill läsa mer kan klicka in här:

Mål för minskade betesskador

Inga kommentarer: